Διοικητικό Συμβούλιο

Γιάννης Δελημήτρου
Πρόεδρος

Θεόδωρος Λιάτσης 
Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Σκανδάλης
Γραμματέας

Ολυμπία Χρυσάφη
Ταμίας

Ηλίας Σαραφούδης
Υπεύθυνος Τηλεπικοινωνιών / Διαχείρισης Ραδιοσυχνοτήτων

Αντώνης Καραμπούτας
Υπεύθυνος Υλικού & Εγκαταστάσεων

Δημήτρης Σκανδάλης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων & Εκπαίδευσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Latitude
40.473901555270984

Longitude
22.99234628677368

qrz.com http://qrz.com/db/j42cpmv?ref=49721134

Φόρμα Επικοινωνίας

    Απαιτούμενο Πεδίο