Ομάδα των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μίκρας

Ιδρύθηκε το 2009 με την υπό αριθ. 15748/2009,08.07.2009 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Είναι ενταγμένη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος με αριθμό μητρώου 13/2010.

Ο σκοπός της ομάδας είναι η ανιδιοτελής προσφορά βοήθειας για την κατάρτιση εθελοντών συνδημοτών σε απαραίτητες υποδομές για την πρόληψη κινδύνου και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.

Η ομάδα δραστηριοποιείται στης Πρώτες Βοήθειες, Δασοπυρόσβεση, Δασοπροστασία. Ενεργεί στην Έρευνα & Διάσωση «ορεινού πεδίου» – «υγρού στοιχείου» ατόμων από ορειβατικά, ναυτικά και άλλα ατυχήματα, καθώς και την παροχή Διοικητικής μέριμνας ή διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός των Ελληνικών συνόρων.
Συμμετέχει στη διατήρηση και την επαναδημιουργία του φυσικού μας πλούτου για την προστασία του περιβάλλοντος με Τεχνικές αποκατάστασης, Διαχείριση οικοσυστήματος, Έλεγχο ποιότητας περιβάλλοντος.

Στόχος και προτεραιότητα της ομάδας είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και κινητοποίηση εθελοντών για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση των φυσικών καταστροφών.