Μάθημα:Μέτρηση Διαχείριση Μετερεωλογικών Πληροφοριών

Στις 19/1 στην βάση ετοιμότητας της ομάδας μας έγινε η ομιλία “Μέτρηση Διαχείριση Μετερεωλογικών Πληροφοριων” από τον Επίκουρο . Καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ Κο Γεωργίου Πανταζή. Μία ομιλία με χρήσιμες πληροφορίες για το έργο μας ως διασώστες. Ευχαριστούμε τον Κο Γεωργίου Πανταζή για όλες αυτές τις γνώσεις που μοιράστηκε μαζί μας.

You may also like...