Τι είναι οι διαβιβάσεις;

12063990_930633337033495_782813206_nΣκοπός του τμήματος τηλεπικοινωνιών -νέων τεχνολογίας της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ είναι να χειρίζεται θέματα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, ασύρματες και  ηλεκτρονικές, όπως και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας. Χρήση αυτών θα χρειαστεί να γίνει σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος.

Στις δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ραδιοζεύξης μεταξύ της περιφέρειας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων , για την κάλυψη και απομακρυσμένων τηλεπικοινωνιακών αναγκών,η συμετοχή της ομάδας σε διεθνή contest,ασκήσεις που διοργανώνει η Δνση Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η εκπαίδευση των μελών στην χρήση ασύρματων επικοινωνιών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *