You are currently viewing Ηλικιωμένοι και ασφάλεια στο σπίτι
Elderly woman fell on the floor

Ηλικιωμένοι και ασφάλεια στο σπίτι

Συμβουλές για πρόληψη ατυχημάτων για τους ηλικιωμένους και την ασφάλειά τους στο σπίτι.

Οι τραυματισμοί στο σπίτι είναι μια σημαντική αιτία εισαγωγής σε νοσοκομείο, αναπηριών, όπως επίσης και θανάτων σε ηλικιωμένους, ιδιαίτερα σε άτομα της τρίτης ηλικίας.

Οι περισσότεροι τραυματισμοί σε άτομα τρίτης ηλικίας οφείλονται σε:

1. Πτώσεις
2. Ατυχήματα από φωτιά
3. Καυτά αντικείμενα
4. Πνιγμούς
5. Δηλητηριάσεις
6. Τροχαία ατυχήματα.

Η πρόληψη των ατυχημάτων που δυνατόν να προκαλούν τραυματισμό στο σπίτι είναι σχετικά εύκολη και μπορεί να προσφέρει πολλά για την ασφάλεια και την υγεία όλων, αλλά ιδιαίτερα των ηλικιωμένων.

Μερικά γενικά μέτρα βελτιώνουν την γενική κατάσταση των ηλικιωμένων και έτσι αυξάνουν την ασφάλεια τους:

1. Η αποφυγή φαρμάκων που μπορεί να προκαλούν υπνηλία, ζαλάδες ή αστάθεια. Ο γιατρός και ο φαρμακοποιός μπορεί να δίνουν την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με το εάν κάποια φάρμακα που παίρνει ο ηλικιωμένος έχουν παρενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο ατύχημα.

2. Ο έλεγχος της όρασης είναι σημαντικός. Οι παθήσεις που οδηγούν σε μειωμένη όραση είναι συχνές στους ηλικιωμένους. Η μειωμένη όραση είναι αιτία ατυχημάτων στο σπίτι, στο οδικό δίκτυο και αλλού. Η ανίχνευση, η διάγνωση και η θεραπεία των προβλημάτων της όρασης προφυλάσσουν από τραυματισμούς. Για τους λόγους αυτούς συστήνεται η εξέταση από οφθαλμίατρο των ηλικιωμένων, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

3. Τα παπούτσια και τα ρούχα: Οι ηλικιωμένοι πρέπει να διαλέγουν να βάζουν παπούτσια άνετα, σταθερά, με αντιολισθητικές σόλες που δεν πρέπει να είναι χοντρές (όπως σε ορισμένα αθλητικά παπούτσια) ή ψηλές. Τα ρούχα πρέπει να μην είναι πολύ φαρδιά ή μακριά. Δημιουργούν συνθήκες ατυχημάτων, διότι για παράδειγμα μπλέκονται κάπου.

4. Τακτική σωματική άσκηση: Η ήπια γυμναστική, το περπάτημα, η κηπουρική, το κολύμπι και άλλες σωματικές δραστηριότητες βοηθούν τους ηλικιωμένους, να διατηρούν καλύτερα την ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεών τους.

5. Οι σχέσεις με άλλους και οι κοινωνικές δραστηριότητες: Κάθε μορφής κοινωνική δραστηριότητα και οι σχέσεις με φίλους ή την οικογένεια συμβάλλουν στην ευεξία και στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση του ηλικιωμένου, με περισσότερη πνευματική διαύγεια.

Είναι επίσης σημαντικό οι ηλικιωμένοι και αυτοί που πιθανόν να τους φροντίζουν να κάνουν ή να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

1. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν τους αριθμούς, για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης κοντά στο τηλέφωνό τους. Οι αριθμοί να είναι γραμμένοι με μεγάλα γράμματα, για να μπορούν να τους βλέπουν χωρίς ουδεμία δυσκολία.

Εάν είναι εξοικειωμένοι με κινητό τηλέφωνο και κατέχουν ένα, τότε μπορεί να μάθουν απλούς τρόπους για γρήγορη κλήση, με ελάχιστες κινήσεις.
Υπάρχουν επίσης ειδικές συσκευές ειδοποίησης, που μπορεί να είναι χρήσιμες για ορισμένες ομάδες ατόμων τρίτης ηλικίας.

2. Ο φωτισμός

Με την αύξηση της ηλικίας τα μάτια χρειάζονται περισσότερο φως για καλύτερη όραση. Ο φωτισμός στο σπίτι των ηλικιωμένων πρέπει να είναι πολύ καλός για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Ωστόσο χρειάζεται και λίγη προσοχή από τον πολύ έντονο φωτισμό (ελαφριές κουρτίνες σε παράθυρα όταν υπάρχει πολύ έντονο ηλιακό φως).

3. Η διακίνηση, τα χαλιά, τα έπιπλα και οι σκάλες

Η διακίνηση του ηλικιωμένου στο σπίτι του πρέπει να γίνεται με ασφάλεια για πρόληψη των πτώσεων. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα ή έπιπλα, που δυνατόν να δυσκολεύουν τη διακίνησή τους.

Τα συρτάρια και οι πόρτες των επίπλων (ντουλάπες, ερμάρια) να κλείνονται. Να αποφεύγεται η χρήση σκάλας ή σκαμνιών.

Οι σκάλες στο σπίτι πρέπει να έχουν κουπαστή, για να βρίσκουν οι ηλικιωμένοι στήριξη με τα χέρια. Επιπλέον τα σκαλοπάτια δεν πρέπει να είναι ολισθηρά. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση αντικειμένων στα σκαλοπάτια.

Οι ηλικιωμένοι να αποφεύγουν να μεταφέρουν μεγάλα ή δύσκολα στη μεταφορά τους αντικείμενα. Τα μικρά χαλάκια να αποφεύγονται διότι είναι αιτία πτώσεων.

Τα χαλιά που θα χρησιμοποιούνται να είναι σταθεροποιημένα, χωρίς ανασήκωση των άκρων τους.

4. Τζάκι, συσκευές γκαζιού και οι ανιχνευτές καπνού

Οι ανιχνευτές καπνού συστήνονται για έγκαιρη αντιμετώπιση φωτιάς στο σπίτι. Εάν υπάρχει τζάκι πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και με προληπτικά μέτρα κατά της μετάδοσης της φωτιάς.

Είναι προτιμότερο σε πολλές περιπτώσεις το τζάκι να χρησιμοποιείται, από τους ηλικιωμένους μαζί με άλλους νεώτερους που μπορούν να βοηθούν.

Οι συσκευές γκαζιού πρέπει να ελέγχονται καλά, ότι έχουν κλείσει μετά από κάθε χρήση.

5. Επικίνδυνες ουσίες και φάρμακα

Τα απορρυπαντικά να φυλάγονται μακριά και ξεχωριστά από τα τρόφιμα. Τα φάρμακα να διατηρούνται σε ασφαλές μέρος.

Η δοσολογία και η χορήγησή τους, να ελέγχονται από κατάλληλα ή αρμόδια άτομα, εάν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, ότι ο ηλικιωμένος μπορεί να κάνει κάποιο λάθος.