Νέοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ΚΑΡΠΑ

Από σήμερα η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Μίκρας απέκτησε δύο ακόμα εκπαιδευτές ΚΑΡΠΑ πιστοποιημένους από τον Ευρωπαϊκό συμβούλιο αναζωογόνησης.

Στους νέους εκπαιδευτές Γιάννης Λιάτσης και Θεόδωρος Λιάτσης ευχόμαστε καλές εκπαιδεύσεις.